InfoCommons

Internet Safety 10/16/2009 (a.m.)

Posted in Uncategorized by coda on October 16, 2009
 • MEHMET ŞANDIR (Mersin)
  Sayın Bakan, bu Çek Kanunu mağdurları bir feryat figan içerisinde, bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
  Çek mağdurlarının, karşılıksız çek mağdurlarının ödemeleri için, ödeme gücüne kavuşmaları için tutukluluk hâllerini ertelemek yönünde bir düşünceniz var mı, bu yönde bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuyu bu mağdurların ailelerine de açıklar mısınız? Teşekkür ederim.

  REŞAT DOĞRU (Tokat)
  Tarım kredi ve Ziraat Bankası borçları dolayısıyla çiftçiler çok büyük bir mağduriyet içerisindedirler. Özellikle kefilleri ve kendileri hacizlerle karşı karşıya kalmış, bazıları da icra dairelerine düşmüşlerdir. Bu yönlü olarak acaba Bakanlığınız veyahut da Hükûmet olarak bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bu insanlar özellikle bunu bekliyorlar.Teşekkür ederim.

  YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep)
  Sayın Bakan, Hâkim Savcılar Yüksek Kurulu bu sene niye tartışılır hâle geldi günlerce? Bu tartışmanın özü, nedeni nedir? Özellikle üst düzeyde siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında kararları veren, olumlu kararlar veren savcılarla niye bu kadar uğraşıyorsunuz?
  Diyarbakır’da güvenlik kuvvetlerine taş atan çocukların sorununu çözeceğim diyorsunuz -sizin iddianız var- bu konuda çalışmanız var mı?
  Çek mağdurlarının çilesi ne zaman sona erecek?

  HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar)
  Sayın Bakana şunu yöneltmek istiyorum: Hukuki bir ilişkiden dolayı ceza sisteminin uygulanması hukuk devletiyle bağdaşır mı? Hâlihazırda cezaevlerinde hükümlü bulunan çek mağduru insan, hükümlü sayısı kaçtır?

  Tags: sadullahergin, çekmağdurları, karşılıksızçek, hukuk, yasa, haciz, tbmm

Posted from Diigo. The rest of Ad4dcss/Digital Citizenship group favorite links are here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: